WHAT WE THINK


x
airflow.jpg

ณ ชัยภูมิแห่งความเป็นศิริมงคลดอยสุเทพและดอยคำ เกิดเป็นแรงบันดาลใจจากธรรมชาติแสงสีทองอรุณรุ่งตะวันทอแสงแพรวดาว ที่สุดแห่ง ขุนเขาและดวงดาว มาบรรจบกับถนนสายศิลปะชีวิตแห่งการอยู่อาศัย มนต์เสน่ห์แห่งทำเลเพื่อเริ่มต้นชีวิตที่สดใสในวันรุ่งขึ้น ได้ทุกวันด้วยการออก แบบอาคาร Condominium แนวคิดเรียบง่าย ตรงไปตรงมาของรูปทรงเรขาคณิตแต่แฝงด้วยศิลปะการตกแต่งที่ทันสมัยจัดวางพื้นที่ห้องเรียง รายหันหน้า เพื่อเปิดรับวิวธรรมชาติของสุดยอดวิวดอยสุเทพและดอยคำ และทิวเขาที่สวยงามแบบพาโนรามิค อาคารออกแบบให้เป็นลักษณะของ Air Flow Model เพื่อหมุนเวียน ลมธรรมชาติจากภายนอกเข้าสู่ภายในตัวอาคาร ให้ความรู้สึกเย็นสบาย และช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร เป็นอาคารประหยัดพลังงาน

Project by :

Project Name :

Project Type :

Land Area :

Total Units :

STAR BUILDER CO., LTD

THE STARHILL

2-Building, 8-Storey

4-0-68 Rai

199 Residential,

5 Commercial

Room Type

Commercial

Studio

1-Bed Deluxe

1-Bed Superior

2-Bed

2-Bed Plus

4-Bed Duplex

Penthouse

Area (Sq.m.)

28 – 50

31 – 42

46 – 49

59 – 71

67 – 68

124 – 146

241 – 316

289